ZwemChallenge

De gratis Nationale ZwemChallenge: doen jullie ook mee?

Test de zwemveiligheid van uw leerlingen bij Aquacentrum Malkander

Aquacentrum Malkander en de gemeente Apeldoorn organiseren jaarlijks de gratis Nationale ZwemChallenge. Met de Nationale ZwemChallenge testen we de zwemveiligheid van leerlingen uit groep 7. Hoe zwemveilig zijn ze?

Uit onderzoek is gebleken dat de zwemvaardigheid kan afnemen wanneer er niet regelmatig gezwommen wordt. Ook zijn er 40 kinderen per jaar uit de gemeente Apeldoorn die naar het voorgezet onderwijs gaan zonder zwemdiploma. Om dit aantal te verlagen, vragen wij jullie hulp om alle kinderen zwemveilig naar het voortgezet onderwijs te laten gaan. De kinderen die niet meer aan de landelijke norm voldoen of nog geen zwemdiploma hebben behaald kunnen worden opgenomen in ons zwem(vang)net. In het zwemnet worden lessen aangeboden om weer op het juiste niveau te komen evenals zwemlespakketten om één of meerdere diploma(s) te kunnen behalen.

De Nationale ZwemChallenge is ontwikkeld door de Nationale Raad Zwemveiligheid, de organisatie die de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C uitgeeft. Stichting Nationale Raad Zwemveiligheid heeft als doel de zwemveiligheid van de hele Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en te houden. Alle activiteiten zijn erop gericht dat mensen zo goed mogelijk kunnen zwemmen en plezier hebben in het water, zwemlesaanbieders de hoogste kwaliteit bieden en mensen die werken in de zwembranche zo goed mogelijk zijn opgeleid. Simpel gezegd willen ze dat iedereen plezier heeft in het water, zich kan redden en niemand verdrinkt. Met Zwemdiploma C van het Zwem-ABC op zak voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

Doe mee aan de Nationale ZwemChallenge, leg het leuke en uitdagende parcours af in het zwembad en ervaar het! Laat leerlingen het opnemen tegen klasgenoten en ga de uitdaging aan. Stuur ze (zwem)veilig op vakantie en doe mee aan de Nationale ZwemChallenge!

Om deel te kunnen nemen met jullie groep 7, vragen we één woensdagochtend in het schooljaar in te plannen waarin de kinderen deelnemen aan een “natte gymles" in ons zwembad. Met de Nationale ZwemChallenge wordt getest hoe zwemveilig de leerlingen zijn ten opzichte van de Nationale Norm Zwemveiligheid. Na afloop ontvangen de kinderen een deelnamecertificaat met eventueel een persoonlijk advies.

Alle deelnemers van de Nationale ZwemChallenge maken tevens kans op super leuke prijzen als bioscoopbonnen, dagjes uit of zelfs een weekendje weg! Het enige wat je hoeft te doen is na afloop van de ZwemChallenge je te registreren op www.nationalezwemchallenge.nl.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Veronica van Lent-Sipkema
Zwemchallenge coördinator
Aquacentrum Malkander

Telefoonnummer 055-5333217

 


Veelgestelde vragen

 

Wat gebeurt er met de persoonlijke gegevens van mijn kind?

Wij gebruiken deze om een deelname certificaat uit te schrijven en voor bijzondere situaties, zoals bijvoorbeeld wanneer een kind een bepaalde aandoening heeft waar we rekening mee moeten houden. Wij slaan deze gegevens niet op en gebruiken dit niet voor reclame doeleinden. Alle leerlingenlijsten en andere gegevens gaan weer mee terug naar school.

Wat houdt het zwem(vang)net in?

Dit vangnet houdt in dat wanneer er tijdens de zwemchallenge is geconstateerd dat je zoon of dochter geen diploma heeft of niet meer voldoet aan de landelijke norm van het hoogst behaalde diploma, dat hij/zij wordt opgenomen in het vanget. Dit betekent dat wij een brief voor een opfriscursus of eventueel een inschrijfbrief voor een zwemopleiding aan de leerling meegeven naar huis. Alleen de voor- en achternaam worden bewaard. Mocht je een aanmelding voor je zoon of dochter doen voor een opleiding of een opfriscursus weten wij dat hij/zij vanuit de zwemchallenge is gekomen.  

Wat houdt de zwemchallenge in, wordt mijn kind nu getest?

Tijdens een natte gymles waarin de kinderen met name veel plezier hebben, wordt gekeken hoe de kinderen zich gedragen in het water. Zijn ze watervrij? Voelen ze zich veilig? Kunnen ze zichzelf redden? Dat zijn de vragen waarop we antwoord willen tijdens de zwemchallenge, Er wordt vooral geen druk gelegd op presteren en zo wordt het gelukkig ook niet ervaren. Wel staat er een volledig team van Aquacentrum Malkander klaar die allen bevoegd examinatoren zijn voor het ABC-diploma. Iedere docent wordt aan een leerling gekoppeld om zo een volledig mogelijk beeld te krijgen van de zwemvaardigheden van jouw kind. Aan het eind van de zwemchallenge krijgt jouw zoon of dochter een deelname certificaat mee. Dit is geen officieel document en het advies die hierop wordt gegeven is dan ook niet bindend. Iedere leerling krijg een persoonlijk advies mee, het kan zijn dat jouw kind moeite heeft met bepaalde zwemslagen of vaardigheden. Als geconstateerd wordt dat het niet meer voldoet aan de norm van het behaalde diploma ontvangen zij een brief met daarin het persoonlijk advies en informatie over een opfriscursus.

Is de zwemchallenge reclame voor Malkander om zo nieuwe aanmeldingen binnen te krijgen?

Dit antwoord is een duidelijke nee. De zwemchallenge wordt voor 40% gefinancierd door gemeente Apeldoorn en wij doen dit ook in opdracht van gemeente Apeldoorn. Het overige deel wordt door Accres gefinancierd met maar 1 doel; zorgen dat er geen kinderen verdrinken doordat ze niet voldoende zwemveilig zijn. Alle kinderen zwemveilig naar het voortgezet onderwijs is het motto. Doordat er geen schoolzwemmen meer bestaat zijn er veel kinderen die niet door school worden opgemerkt wanneer ouders ervoor kiezen om geen zwemles te volgen. Op deze manier blijven alle kinderen in beeld en kunnen we wellicht gevaarlijke situaties voorkomen.

 

Aanmelden

Vul onderstaand formulier in om uw klas(sen) aan te melden voor de zwemchallenge.